حواله پول با PayPal , Westernunion, Bank draft, Money order به سراسر جهان

خدمات حواله پول با سرویس های بین المللی Western union – PayPal – Money Order – Bank draft توسط شرکت Allinturkey  به تمامی نقاط جهان انجام پذیر می باشد.

کارمزد حواله های Western union
مبلغ ارسالی کارمزد
1تا 500 دلار 35 دلار
501 تا 1000 دلار 45 دلار
1001 تا 1500 دلار 55 دلار
1501 تا 2000 دلار 65 دلار
2001 تا 2500 دلار 75 دلار
2501 تا 3000 دلار 85 دلار
3001 تا 3500 دلار 95 دلار
3501 تا 4000 دلار 105 دلار
4001 تا 4500 دلار 115 دلار

 

کارمزد حواله های  PayPal , Money Order , Bank draft

برای این منظور مبلغ مورد نظر حواله + 20 % از کل مبلغ به عنوان کارمزد (حداقل 50 دلار ثابت ) را به یکی از حساب های شرکت در ایران و یا ترکیه ( بعد از انجام هماهنگی با ما ) واریز نمائید.

پس از واریز وجه در ایران، شرکت این مبلغ را به شماره حسابی که اعلام می نمایید واریز می نماید.