خدمات ازدواج در ترکیه

یکی از خدمات آژانس allinturkey ، انجام امور مربوط به ازدواج در ترکیه برای زوج هایی است که می خواهند ازدواج آنها در ترکیه ثبت شده و عقدنامه بین المللی دریافت کنند.

خدمات آژانس ازدواج در ترکیه در قالب پکیج کامل ارائه می گردد. نرخ پکیج  800 دلار آمریکا می باشد.

وظیفه شرکت ما همراهی شما و ارائه خدمات در تمامی مراحل ازدواج در ترکیه و ارائه اطلاعات مربوطه بعد از خرید کل پکیج توسط شما میباشد.

مراحل کار:

  1. 1- واریز کل مبلغ 800  دلار آمریکا در ابتدای کار ( این هزینه شامل اجرای خدمات شرکت ما به شما در تمامی مراحل ازدواج است. تمامی هزینه‌های جانبی مثل بیمارستان، آزمایش خون و عکس برداری از قفسه سینه که برای ازدواج در ترکیه الزامیست ، شهرداری، ایاب و ذهاب و غیره  که  تقریبا معادل 300 دلار می باشد به عهده شما خواهد بود)

هزینه دریافتی ما  صرفا جهت  همراه بودنِ مترجم با شما در طولِ کل مراحلِ ازدواج و تنها نگذاشتنِ شماست. ما به شما در انجام هزینه‌های جانبی  ارزانترین و  بهترین راه‌ها را نشان خواهیم داد و حق انتخاب با شما خواهد بود.

  1. 2- اعلام تمامی مدارک مورد نیاز از جانب دولت ترکیه جهت ازدواج در ترکیه به شما (تمامی مدارک مورد نیاز پس از استعلام از کنسولگری و شهرداری و بیماستان و … عینا به شما اعلام خواهد شد. شرکت  allinturkey هیچ مسئولیتی در قبال تغییر این موارد و یا درخواست مدارک جدید توسط مراجع ذی صلاح هنگام مراجعه حضوری بر عهده نخواهد داشت  )

با توجه به اینکه مدارک مورد نیاز نسبت به شرایط متقاضیان و کشورهای مختلف، متفاوت می باشد، بعد از واریز مبلغ پکیج توسط شما، متخصصین آژانس در خصوص تهیه مدارک مورد نیاز شما را راهنمائی خواهند کرد

  1. 3- تهیه و ارسال عکس مدارک توسط شما با ایمیل به شرکت
  2. 4- عزیزانی که تمایل به انجام عقد شرعی و ثبت ازدواج در شناسنامه ایرانی داشته باشند، با راهنمائی ما می توانند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه نموده و تشریفات لازم را در سفارت ایران انجام دهند.
  3. 5- در خصوص برگزاری مراسم جشن ازدواج در ترکیه در صورت تمایل شما، با توجه به تعداد مهمانان و بودجه تخصیصی تان برای مراسم ازدواج، شما را در امر برگزاری جشن یاری و راهنمایی خواهیم نمود.

نکته: بدیهی است این شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال عدم تایید صلاحیت شما برای ازدواج از جانب دولت ترکیه ( مثل  عدم انجام ازدواج با travell doc به جای پاسپورت و … ) نخواهد داشت. این شرکت استعلام های لازم را  نسبت به مورد شما انجام داده و به شما اعلام خواهد نمود، ولی در موارد خاص مثل تغییر قوانین برای خارجی ها در کشور ترکیه هیچ مسئولیتی به عهده شرکت نخواهد بود. ما تنها به عنوان مترجم و تسهیل کننده امور ازدواج در کنار شماییم.