خدمات ترجمه (توریستی و رسمی‌)

شامل:

  • مترجم های حضوری (interpreter) جهت انجام امور اداری، توریستی، نمایشگاهی، کنفرانس و غیره به زبانهای انگلیسی‌، فارسی، ترکی و زبانهای دیگر
  • خدمات ترجمه مدارک و متون (رسمی و غیر رسمی) و در صورت لزوم اخذ تأیید مهر دفترخانه رسمی ترکیه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.