لیست نمایشگاه، کنفرانس و رویدادها

 

به منظور بررسی نمایشگاه های معتبر کشور ترکیه ( داخلی و بین المللی ) می توانید از طریق سایت های ذیل اقدام فرمایید:

http://tuyap.com.tr/fuar-takvimi

https://cnrexpo.com/en/fuar_takvimi.aspx

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php

https://10times.com/

به منظور بررسی کنفرانس، سمینار، کنگره و ورک شاپ های علمی کشور ترکیه می توانید از طریق سایت های ذیل اقدام فرمایید:

 

https://www.wherevent.com/

 https://www.uniaktivite.com/

http://www.bursaetkinlik.com/

 https://www.eventbrite.com/

http://www.tuba.gov.tr/en

 http://www.icci.com.tr/en

 https://etkinlik.io/istanbul/konferans

 http://www.sempozyumnerede.com/

 http://www.kongre2019.com/

 http://www.turkmath.org/beta/konferanslar.php

 https://www.konferanstakibi.com/

https://10times.com/

به منظور بررسی دوره های آموزشی بین المللی و ورک شاپ های هنری کشور ترکیه می توانید از طریق سایت های ذیل اقدام فرمایید :

 

https://www.bilimsenligi.com/

https://www.eventbrite.com/

http://www.biletix.com/category/OTHER/TURKIYE/en

https://www.goturkeytourism.com/events-festivals/events-and-festivals-in-turkey.html