افتتاح حساب بانکی‌

 

 

 افتتاح حساب بانکی‌ و اخذ کارت مالیاتی در ترکیه

در ترکیه حساب بانکی فقط برای اشخاصی که اقامت دارند باز می شود. لذا دانشجویان، اشخاص بعد از ثبت شرکت، بعد از خرید ملک و یا هر مرحله ای که افراد قادر به اخذ اقامت باشند،قادر به افتتاح حساب بانکی می باشند.

برای افتتاح هر گونه حساب بانکی‌ در ترکیه باید ابتدا از ادارهٔ دارایی ترکیه کارت و شمارهٔ مالیاتی به نام شخص اخذ شود، جهت این کار اسکن و یا فتو کپی پاسپورت شخص توسط شما  به ما ارسال میشود و یک شهروند ترکیه به ارائه یک فیش تلفن و کارت سکونت محله (موحتارلیک) و کارت  ملی خویش  جهت ارائه آدرس و ضمانت بانکی‌ و تکمیل فرم مالیاتی از طرف شرکت ما به ادارهٔ دارایی مراجعه می‌کند و کارت مالیاتی اخذ و آمادهٔ افتتاح حساب در کلیه شعب بانکی‌ ترکیه میشود.  و در ضمن اعلام (YKN)یعنی شماره دفترچه اقامت از طرف مشتری الزامی است.هزینهٔ کلیه این مراحل 200 دلار آمریکا می‌باشد.