مشاوره تحصیلی در ترکیه

 

مشاوره تحصیلی در ترکیه

خدمات مشاوره تحصیلی در ترکیه

جهت اطلاع از دانشگاه ها و رشته های تحصیلی در ترکیه می توانید از سایت زیر استفاده نمایید

http://www.yukseklisans.com.tr

مشاوره تحصیلی به دو صورت انجام می شود:

1-بصورت پیگیری کارهای خواسته شده از طرف دانشجو از قبیل گرفتن پذیرش دانشگاه، جمع آوری مدارک و تأیید آنها و گرفتن خوابگاه و غیره ... که طبق توافقی که بین دانشجو و شرکت Allinturkey کرده می شود، صورت می گیرد.

2-بصورت مشاوره تلفنی می باشد که بایستی کسی که مشاوره می خواهد مبلغی را بعنوان حق مشاوره پرداخت نماید و ما پس از تأیید پرداخت، او را راهنمایی کنیم و در صورتی که طرف متقابل به هر نحوی نتوانست جوابی از طرف ما دریافت کند و مشکلش حل شود مبلغ پرداختی او استرداد می گردد.

 

*** به صورتِ  حضوری یا چتِ  آنلاین و یا تلفنی توسطِ  مشاورینِ  حرفه‌‌ای، تحتِ  مدیریت ِ  دکتر فرهاد شیدفر مؤسس ومدیرِ  شرکتِ  www.allinturkey.com  انجام میگیرد.

*** زمانِ  مشاوره ۱:۳۰ ساعت می‌باشد.

*** هزینهٔ مشاوره جهتِ  (هر یک از گزینه‌های فوق به صورتِ جداگانه) ۱۵۰ دلار می‌باشد.