حساب های بانکی ما

 

نکات قابل توجه

توجه فرمایید واریز وجه حتما بعد از هماهنگی با ما صورت پذیرد

در داخل ایرانی می توانید از روش کارت به کارت کردن برای حساب های داخل ایران نیز استفاده نمائید

  کلیه حساب ها به نام فرهاد شیدفر می باشد

 
 
 

 

 شماره حساب های ایران 

 

ردیف

نام بانک

شماره حساب

شماره شبا

شماره کارت

1

ملت - ریال

3324652030

IR89 0120 0200 0000 3324 6520 30

6104 3378 6316 4081

2

صادرات - ریال

0208076497002

IR16 0190 0000 0020 8076 4970 02

6037 6974 8663 3594

3

سامان - ریال

9621 800 1164572 1

IR77 0560 9621 8000 1164 5720 01

6219 8610 1963 2016

4

سامان - دلار

9621 740 1164572 1

IR29 0560 9621 7400 1164 5720 01

---

5

سامان - یورو

9621 740 1164572 2

IR02 0560 9621 7400 1164 5720 02

---

 

        

شماره حساب های ترکیه

 Iş Bankasi(Validecesme şubesi)-istanbul

  

ردیف

نام صاحب حساب

نوع ارز

شماره حساب

شمارهiban

شمارهSWIFT

1

Farhad Shidfar

TL

10940191378

TR780006400000110940191378

ISBKTRIS

2

Farhad Shidfar

USD

10940100784

TR290006400000210940100784

ISBKTRIS

3

Farhad Shidfar

EUR

10940102047

TR720006400000210940102047

ISBKTRIS