افتتاح حساب بانکی‌ و اخذ کارت مالیاتی در ترکیه

در ترکیه حساب بانکی فقط برای اشخاصی که اقامت دارند افتتاح می شود. لذا دانشجویان، اشخاص بعد از ثبت شرکت، بعد از خرید ملک و یا در هر مرحله ای که قادر به اخذ اقامت باشند، می توانند دربانک های دولتی ترکیه  افتتاح حساب نمایند.

برای افتتاح هر گونه حساب بانکی‌ در ترکیه باید ابتدا از اداره دارایی ترکیه کارت و شماره مالیاتی به نام شخص اخذ شود.

شرکت allinturkey  با دریافت کپی و یا اسکن پاسپورت و کارت شناسایی ترک شما ( در صورت اقامت در ترکیه )، این مراحل را برای شما انجام خواهد داد. معمولا تمامی فرایند در یک روز کاری قابل انجام است.

هزینه این پکیج 150 دلار آمریکا می‌باشد.

نکته : در صورت عدم انجام فرایند در یک روز کاری به دلیل قوانین موجود، هزینه روزهای اضافی جداگانه دریافت خواهد شد.

نکته: در صورت عدم تایید بانک مورد نظر برای افتتاح حساب به نام شخص ( عدم تایید مراجع دولتی)، هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد و هزینه غیر قابل استرداد است.