ثبت شرکت در ترکیه

آیا به تجارت، تولید و خدمات در کشور همسایه، ترکیه، فکر کرده اید؟ ما به شما کمک می کنیم تا با تأسیس شرکت در ترکیه از مزایای بیشمار آن استفاده کنید. ما از لحظه اول تا پایان فرآیند ثبت شرکت، اخذ اقامت، خرید ملک و… در کنار شما خواهیم بود و روند پیچیده آن را برای شما آسان خواهیم کرد. با ثبت شرکت در ترکیه علاوه بر امکان تجارت آزاد و ایجاد اشتغال، امکان اخذ اقامت ترکیه نیز برایتان فراهم خواهد شد.

هزینه این پکیج در قبال ارائه خدمات ذیل، تنها 2500  دلار امریکا می باشد. این مبلغ برای دو نفر شریک در نظر گرفته شده و به ازای هر نفر شریک اضافه شده،  مبلغ 1000 دلار جداگانه دریافت میگردد. کلیه مراحل کار توسط ما انجام خواهد شد اما به هنگام ثبت شرکت حضور کلیه اعضای شرکت در دفترخانه حداقل یک بار الزامی می باشد. سمت های اعضای شرکت به صورت حداقل یک نفر مدیرعامل در نظر گرفته شده است. در صورت افزایش تعداد هئیت مدیره در ساختار شرکت، به ازای هرنفر مبلغ 500 دلار آمریکا اضافه بر مبلغ کل قرارداد در مرحلة اول پرداخت، بایستی به پیمانکار پرداخت گردد.

 

نمونه قرارداد جهت دانلود 

تعهدات کارفرما ( مشتری که درخواست ثبت شرکت دارد) :
 • * کارفرما موظف است مبلغ کل قرارداد را در دو مرحله به شرح ذیل به پیمانکار پرداخت نماید. ابتدای کار 80 % از مبلغ کل قرارداد (معادل ریالی به نرخ روز) به یکی از حسابهای رسمی شرکت allinturkey واریز نماید و 20% باقیمانده، در ترکیه قبل از امضاء دردفترخانه رسمی جهت ثبت شرکت به پیمانکار پرداخت نماید.
 • * کارفرما موظف است تمامی مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت در ترکیه را، قبل از آمدن به ترکیه، در ایران به نام خود و تمامی اعضای شرکت حاضر و برای پیمانکار ارسال نماید. لازم است در روز ثبت شرکت اصل تمامی توسط کارفرما ارائه شود.
 • * مدارک لازم که باید در روز ثبت در ترکیه تحویل پیمانکار شوند عبارتند از:
 1. 1- اصل و کپی گذرنامه معتبر
 2. 2- ترجمه رسمی گذرنامه به زبان ترکی در ایران و تأیید آن با مهر سفارت ترکیه و یا کنسولگری ترکیه در شهرستانها ( در صورتیکه کارفرما ساکن ترکیه می باشد ارائه YKN یابانجب کیملیک نوماراسی ضروری است )
 3. 3- ترجمه رسمی گواهی محل سکونت: (فیش برق یا تلفن) با تأیید وزارتی دادگستری و وزارت امور خارجه ایران و سفارت ترکیه (برای این منظورلازم است فیش برق یا تلفن را به دفترخانه رسمی در محل اقامت هر یک از اعضای شرکت برده و برگه تأییدیه محل سکونت را تهیه نمایید. سپس ترجمه و به تأیید سفارت ترکیه و یا کنسولگری ترکیه در شهرستانها برسانید و یا می توانید مستقیماً خود فیش برق یا تلفن بنام خود شخص که آدرس بر روی آن درج شده است را ترجمه رسمی نموده و به تأیید سفارت ترکیه و یا کنسولگری ترکیه در شهرستانها برسانید ).

نکته : از کلیه مدارک چهار نسخه مورد نیاز است

 • * کارفرما موظف است اطلاعات زیر جهت تکمیل مدارک ثبت شرکت را در اولین مرحله ثبت شرکت به پیمانکار ارائه نماید:
 1. 1- تعیین نام شرکت (حداقل 3 مورد به ترتیب اولویت و ذکر حوزه فعالیت شرکت در ترکیه)
 2. 2- تعیین موارد کاری شرکت جهت ثبت در اساسنامه (حداقل چهار زمینه کاری که با مشاور مالی هماهنگ خواهد شد)
 3. 3- تعیین نام اعضای شرکت (حداقل دو نفر)
 4. 4- تعیین آدرس محل شرکت (ارائه اجاره نامه محل شرکت در اولین مرحله ثبت الزامی است لذا کارفرما در ترکیه، قبل از هر اقدامی شخصاً محل شرکت را مشخص می نماید و یا با توافق طرفین، پیمانکار نسبت به اجاره یا خرید محل شرکت اقدام خواهد نمود، دراینصورت لازم است کلیه هزینه های مربوطه در مرحله اول به پیمانکار پرداخت گردد.
 5. 5- تعیین میزان سرمایه شرکت که حداقل 20000 لیره ترکیه می باشد (نیازی نیست که کل مبلغ به صورت واقعی در حساب باشد فقط درصد جزئی از سرمایه اولیه تعیین شده برای ثبت شرکت به بانک واریز خواهد شد. این میزان معمولا چهار در ده هزارم کل سرمایه شرکت است ولی بعضا نسبت به شرایط می تواند تغییر کند. این هزینه توسط کارفرما پرداخت می شود در نتیجه هرچقدر سرمایه اولیه شرکت بالاتر باشد میزان این هزینه بالاتر خواهد بود.)

توجه : مبلغ 2500 دلار امریکا جهت ثبت شرکت برای دو نفر با سرمایه شرکتی حداکثر 20000 لیره ترکیه می باشد. کلیه هزینه های اضافی اعم از افزایش اعضای شرکت به بیش از 2 نفر، کرایه محل شرکت (در صورتی که توسط پیمانکار انجام شود)، ثبت شرکت با هزینه شرکتی بالای 20000 لیره، درخواست ترجمه رسمی تمامی اوراق شرکت و هرگونه درخواستی که در مفاد تعهدات پیمانکار نیست بایستی در مرحله اول به پیمانکار پرداخت شود.

توجه : کارفرما موظف است یک وکالت نامه جهت ثبت شرکت به پیمانکار و یا مشاور مالی معرفی شده از جانب پیمانکار در ترکیه بدهد. این وکالت صرفاً جهت ثبت شرکت می باشد و هیچگونه مسئولیت دیگری برای وکیل (پیمانکار) نخواهد داشت.

 

تعهدات پیمانکار (شرکت  allinturkey) :

کلیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت که توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد و نیز مسئولیت های پیمانکار به شرح زیر می باشد:

 • – های مربوط به ترجمه
 • – هزینه های مربوط به تکمیل مدارک ثبت شرکت و حسابداری
 • – هزینه های مربوط به دفترخانه جهت ثبت شرکت
 • – هزینه مشاور مالی و حسابدار رسمی شرکت در مرحله ثبت
 • – هزینه اداره مالیات، اتاق بازرگانی، ثبت روزنامه رسمی
 • – هزینه اداره ثبت احوال
 • – هزینه های مربوط به دفترخانه رسمی در ترکیه
 • – هزینه های مربوط به دارایی و اتاق بازرگانی در ترکیه
 • – معرفی حسابدار رسمی برای ادامه فعالیت شرکت
 • – مشاوره و پیدا کردن محل استیجاری برای شرکت ( در صورتیکه کارفرما قصد خرید ملک نداشته باشد)
 • – هزینه مترجم رسمی (برای افرادی که به زبان ترکی تسلط ندارند)